lunes, 5 de octubre de 2009

POESÍA GANADORA - PREMIO "Telyn"


YMA

Yma, ddâr gynnar awr o bell wawr o’r ddynol oes
crwydro bu y helwr du
ar led a hyd ei eang, gwastad fyd,
dan wyneb y Deheuol Groes.
Pan, yn ei dryblith ac er ei waeth
daeth y Bortigwal o’i long i lawr,
“Cewri!”, gweiddodd yn ei syndod
wrth weld anferth olion traed ar swnd y draeth
a thybio am hynny fod trigolion
o faint mawr,
yma.

Llithrodd canrifoedd ymaith
nes bu glaniad y croenwynion tlawd,
bochau coch a chryndod oerfel yn eu cnawd
yma, ar yr anial draeth, llwyd a llaith.
Mor nerthol eu huchelgais
am ddaear newydd a newydd wawr,
am wlad i gadw’r Gelteg lais yn fyw a phur
nes mentro mudo’n urdd dros ddyfroedd mawr
o’r Walia wyrdd a phell,
drwy obaith yn Ei Grâs â’i Fendith...
at ddigyfeillgar draethell y diliw Dewelia dîr...

...a blodeuodd yma y Geltaidd waed
pan geno’r eneth gynta mewn ogof yn y graig
a bu, dan olau’r lloer, newydd suo gan
ar awel
o’r hen iaeth Gymraeg
yn swyno su y tonnau oer yn darfodi’n dawel
ar draeth o swnd a chregyn mân.

Cyhwrddodd y ddwy genhedlaeth
yma,
mewn hedd yn eu cydwasanaeth:
bu’r bara prin yn rhodd gyfeillgar i’r tywyll
a’r killango ym modd o dwym i’r gwyn.
ar gyfer y gaeaf hyll.

Gwelodd y Cymro yn iaeth brodor y paith
fod ystyr yn ei safon wrth enwi llyn, neu afon,
ond hefyd, megis gwych gystadlaeth,
cafodd synnwyr i enwi’r Chúbët,
gloyw yn ei phell ac huchel gychwyn,
gwell yn “Gamwy” yn ei hisel ddyffryn.

Byrhoedlog bu’r enwau yna,
Chubut yduw heddiw,
a dyna enw ein talaith, yma.

...a llufod y dyfroedd...
a thrwy lithrad yr amseroedd
toddwyd asglodau o’r ddau ddiwylliant
i sodro sylfeini adeilad eu cyd dynged...
nes y daethwn yn naturiol i weld a chlywed
ar lwyfanau’r eisteddfodau, y cultrun
ger y delyn
ac epiliad llwythau Jackejan neu Orkekum
yn swynol gymysgu eu lleisiau â llinach
fintau’r Vesta â’r Mimosa
mewn siriol a pharchus ymgais
ar drefniad o lonkomeo ar bedwar llais,
neu hwyrach,
ar emyn Williams Pantycelyn.

Ac, fel llifa ddwr o lawer nant
i nerthu ffrwd ein hafon, felly,
gwaed y tehuelche a’r Cymro,
ac eraill yn llu,
i gyd o’r un coch liw,
cydlifo maent yng ngwythiennau’r plant...
ein plant ni,
heddiw,
yma.

LEWFFW (Nantlais Evans)

No hay comentarios:

PREMIO MIMOSA

PREMIO MIMOSA
Nantlais Evans, ganador del premio "MIMOSA" 2009

Ceremonia Premio "MIMOSA" 2009

PREMIO TELYN 2009

PREMIO TELYN 2009
Nantlais Evans, con el premio "Telyn"

Mildred Rhys ejecutando el arpa en homenaje al poeta

ceremonia en gales

ceremonia en gales
Premio "Telyn" acompañan Lara Koutsovitis y Melanie Gázquez

Locución sesión de la tarde: Nanci Jones y Gonzalo Albarracín

Ysgol Feithrin (Jardín Galés) de Gaiman. 2009

Primera sesión

Canción "El sapito crocrocrá"

Jurado literatura y recitación en español y en galés

EDICION 2008

EDICIÓN 2008

Presidente de sesión: Mairos Rogers

Ceremonia al poeta, Premio "MIMOSA" 2008.

EDICIÓN 2007

EDICIÓN 2007

Oración inicial de apertura del evento.

Cuarteto de niños

Canción solista niños

Competencia de Danzas Galesas

Momento en que los jurados dan el veredicto de las competencias

Vista del salón, edición año 2007

Coro de niños, "Escuela de la Costa", Puerto Madryn.

Coro escolar de Puerto Madryn.

Coro infantil escolar de Puerto Madryn, dirigido por la Prof. Jessica Aguirre.

Momento de la canción comunitaria, interpretada por todos los asistentes al Eisteddfod y dirigida por la Prof. Lidia Garavano.

Autoridades de la Municipalidad de Puerto Madryn presenciando la edición. Sr. Intendente Carlos Eliceche y Director de Cultura Municipal, Prof. Diego Lacunza.

Vista del público presente en la primera sesión del eisteddfod, con la concurrencia de numeroso público infantil.

Coro Infantil de la "Escuela de la Costa", Puerto Madryn.

Coro de niños

Coro Infantil del Taller de Iniciación (I.S.F.D.A. Nro 805) de Puerto Madryn.

Coro infantil de la "Escuela de Música de Gaiman", Gaiman.

Coro escolar de Puerto Madryn, dirigido por la Prof. Judith Williams.

Jurado de las competencias de Literatura en castellano y galés, recitación, música y danzas.

Jurados de las distintas competencias, edición 2007

Ceremonia de premiación al poeta (hasta 20 años), año 2007

Coro I.S.F.D.A Nª 805 - Puerto Madryn.

Coro Masculino "Sur", Municipalidad de Puerto Madryn, dirigido por la Prof. Judith Williams.

Coro Masculino Municipal "Sur".

Ceremonia de Premiación del Poeta, año 2007

Segundo Premio en Poesía principal adultos, año 2007.

Solista adultos. Canción a elección: Tango.

Competencia solista adultos. Canción a elección.

Competencia adultos.

EDICIÓN 2006

EDICIÓN 2006
Ceremonia de la premiación al poeta, Eisteddfod edición 2006